Đồng hồ

My Pictures

AVSEQ31.flv

Xem Điểm Thi

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (PGD Mỹ Tú)

Điều tra ý kiến

Theo bạn để đẩy mạnh ứng dụng CNTT cần bắt đầu từ đâu?
Cán bộ quản lý
Giáo viên tin học
Giáo viên các bộ môn
Tất cả
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý Thầy Cô và các em Học sinh đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ tú

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Khuyến học >

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN MỸTÚ

  UBND HUYỆN MỸ TÚ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỘI KHUYẾN HỌC                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   Số : 74/2010/KH.HKH.

                                                                        Mỹ Tú , ngày 10 tháng 8  năm 2010

                                            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

       CỦA HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN MỸ TÚ TRONG NĂM  HỌC 2010 – 2011.

            -  Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học tỉnh sóc trăng.

             - Căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể  đã thực hiện được của phong trào khuyến học đầu năm 2010 huyện Mỹ Tú.

             BTV Hội khuyến học huyện đưa ra phương hướng và giải pháp hoạt động của hội khuyến học huyện Mỹ Tú trong năm học 2010 – 2011, cụ thể như sau:

   1/ Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập:

             Vận động toàn dân ý thức học tập: học ở trường, ở cơ quan, trường nghề,  ở nhà … Học bằng nhiều hình thức: Tại chức, tập trung, từ xa, qua mạng Internet …

             Củng cố và kiện toàn lại các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã - thị trấn, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát triển các hình thức dạy nghề ngắn hạn và dài hạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (ưu tiên các đối tượng dân nghèo ở địa phương). Mở các lớp xóa mũ chữ, chống mù chữ, bổ túc văn hoá, các lớp phổ cập tin học, anh văn cho cán bộ – giáo viên và nhân dân có nhu cầu. Tiếp tục hoàn thành chương phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, CMC và PCGD THCS.

             Kết nối mạng Internet cho tất cả các cơ sở giáo dục và Ban giám hiệu các trường do VNPT hỗ trợ (ở những nơi có điều kiện). Tập huấn thiết kế Website cho các trường chuẩn tiểu học chưa có trang Web (dự kiến trong tháng 10/2010).

             Thực hiện mục tiêu đa dạng hoá các loại hình học tập, thông qua các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã – thị trấn để tuyên truyền, vận động, kết hợp với các trạm Khuyến nông, Khuyến Ngư, Bảo vệ thực vật tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn như may, đan lát, tập huấn về Khoa học kỹ thuật, phòng trừ rầy nâu, làm nấm rơm v.v…

             Tuyên truyền sâu rộng về mục đích tôn chỉ hoạt động của Hội khuyến học, cổ vũ phong trào khuyến học, khuyến tài. Các cấp hội và từng hội viên phải là tuyên truyền viên tích cực cho công tác Hội.

             Mở rộng cuộc vận động : xây dựng và phát triển các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học”, phát động rộng rãi việc đăng ký công nhận “Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học”. Tổ chức xét chọn cấp giấy công nhận và tổ chức hội nghị biểu dương các “Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học” ở các cấp.

             2/ Công tác xây dựng tổ chức, củng cố và phát triển hội viên :

             Kiện toàn và củng cố BCH các cấp hội, không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng Hội viên .

             Hội khuyến học huyện phối hợp chặc chẽ với PGD, thủ trưởng các cơ quan ban ngành trong huyện để vận động Giáo viên và Phụ huynh học sinh xây dựng chi hội khuyến học trong nhà trường, thành lập các chi hội cơ quan, ngoài cụm dân cư, nơi thờ tự, nhà chùa … Ngoài ra huyện Hội sẽ tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia công tác khuyến học khuyến tài, tăng cường nội dung hoạt động các phong trào thi đua khuyến học.

             3/ Mở rộng mặt trận khuyến học khuyến tài, xây dựng và phát triển các loại quỹ khuyến học các cấp:

             Vận động hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia công tác khuyến học khuyến tài.

             Phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, đoàn thể tuyên truyền vận động, tạo điều kiện cho cộng đồng nâng cao hiểu biết về tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội nhằm khuyến khích, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tại địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đưa tin trên đài phát thanh huyện, trang Web của Phòng GD&ĐT.      

            Vận động tất cả các nguồn lực từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, CBGV- CNV, nhân dân … đóng góp xây dựng và phát triển các loại quỹ khuyến học, khuyến tài. Thông qua nhiều hình thức: văn nghệ, họp mặt, gửi thư ngỏ đến các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện vận động gây quỹ khuyến học ở các cấp.

             Tiếp tục tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ như Gia đình Ông Ngô Canh Tý, Tổ chức hội Espoir Pour Un Enfant ( Pháp ), Quỹ học bổng Mai Vàng, Quỹ học bổng lương Định Của, Quỹ học bổng Đèn Đom Đóm, Quỹ học bổng Vina Milk, Thắp sáng niềm tin, Lawrence S.Ting … để cấp học bổng cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo hiếu học, vượt khó học Khá – Giỏi …             

            Tiếp tục vận động các hộ dân hiến đất xây dựng trường học, tráng sân trường, vận động quỹ xây dựng hàng rào trường, làm nhà vệ sinh, xây dựng phòng Mẫu Giáo ở những điểm dân cư đông nhưng không có phòng Mẫu giáo …

            4.Công Tác Tham tham Mưu, Tư Vấn của các tổ chức hội :

             + Các cấp hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tư vấn cho các cấp Uỷ Đảng, chính quyền đặc biệt là ngành giáo dục về việc triển khai thực hiện QĐ số 02/QĐ-TTg ngày 18/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát triển các hình thức học tập trong quá trình xây dựng cả nước thành xã hội học tập.


  Nhắn tin cho tác giả
  Phòng Giáo Dục @ 16:43 27/08/2010
  Số lượt xem: 597
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Truyện cười