Đồng hồ

My Pictures

AVSEQ31.flv

Xem Điểm Thi

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (PGD Mỹ Tú)

Điều tra ý kiến

Theo bạn để đẩy mạnh ứng dụng CNTT cần bắt đầu từ đâu?
Cán bộ quản lý
Giáo viên tin học
Giáo viên các bộ môn
Tất cả
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý Thầy Cô và các em Học sinh đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ tú

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Tin tức - Sự kiện >

  Nội dung bồi dưỡng hè 2010

   

   

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  Số: 2729 /BGDĐT-NGCBQLGDV/v: hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLCSGD tiểu học, trung học cơ sở,  trung học phổ thông và trung tâm GDTX .

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày 19  tháng 5  năm 2010

   Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạoThực hiện Chương trình công tác năm 2010 ban hành theo Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 25/2/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ kết quả bồi dưỡng giáo viên cốt cán các tỉnh/ thành phố và nhu cầu về bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng hè 2010 cho giáo viên, CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:

  1. Mục đích bồi dưỡng- Phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng giáo viên của những năm học trước và kết quả bồi dưỡng giáo viên cốt cán các tỉnh/thành phố năm học 2009 - 2010;- Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho giáo viên và CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông các trung tâm giáo dục thường xuyên về các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2010 - 2011; - Hỗ trợ giáo viên trong việc tiếp cận và nâng cao mức độ đáp ứng với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

  2. Nội dung bồi dưỡng

  2.1. Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/ 5/ 2006; Chương trình Bổ túc trung học cơ sở ban hành Quyết định số 48/2002/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2002 và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 50/2006QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  2.2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 theo Kế hoạch số 616/KH-BGDĐT ngày 4/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 theo Kế hoạch số 187 ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với nội dung này, các sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố phía nam sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 7/2010 sau khi Bộ tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán các tỉnh/thành phố khu vực phía nam vào cuối tháng 6/2010;     

  2.3. Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 theo Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 02/4/2010 và công văn số 1962 ngày 14/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  2.4. Dạy học phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh; tiếp tục nội dung bồi dưỡng giáo viên các năm học trước và triển khai kết quả các lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên cốt cán các tỉnh/ thành phố năm học 2009 - 2010, theo Kế hoạch số 64/KH-BGDĐT ngày 11/02/2010.

  2.5. Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với nội dung này, mỗi tỉnh sẽ tập huấn cho 50 CBQL hoặc giáo viên cốt cán ở mỗi cấp học trong đợt bồi dưỡng hè 2010. Mỗi giáo viên cốt cán này sẽ thực hiện nghiên cứu 1 đề tài trong năm học 2010 - 2011. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục tập huấn nhân rộng trong các năm học sau.

  2.6. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện các hoạt động triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đặc biệt chú trọng vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;

  2.7. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học; 2.8. Mua sắm, tự làm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học dựa theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu;               

  2.9. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;               

  2.10. Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

  Đối với cấp trung học phổ thông, tiếp tục bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá. Tập trung đối với các môn: Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân theo Thông báo số 287/TB-BGDĐT ngày 05/5/2009 và Thông báo số 300/TB-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo Kế hoạch số 256/KH-BGDĐT ngày 23 /4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt là vấn đề đánh giá, nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT;               

  Đối với giáo viên, cán bộ quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên, ngoài nội dung bồi dưỡng tương đương víi giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục các cấp nêu trên, tiếp tục bồi dưỡng về phương pháp dạy học cho người lớn và những vẫn đề đáp ứng yêu cầu quản lý các trung tâm giáo dục thường xuyên.

  3. Đối tượng bồi dưỡngGiáo viên, CBQLCSGD các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, chuyên viên của sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo cấp quận/huyện.  

  4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng

  Các địa phương lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp với nội dung và điều kiện hiện có, đảm bảo tính hiệu quả:

  - Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn;

  - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;

  - Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn, tổ chức hội thảo theo từng trường hoặc cụm trường ...Với các yêu cầu:

  - Phát huy hình thức tự bồi dưỡng, kết hợp nghe giảng, trao đổi thảo luận;

  - Tăng cường thực hành, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;

  - Chú trọng sử dụng các thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học.

  5. Tổ chức thực hiện

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  - Hướng dẫn, kiểm tra các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGD cho cán bộ quản lí cơ sở giáo dục giáo viên cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông các trung tâm giáo dục thường xuyên hè 2010;

  - Cử chuyên gia hỗ trợ theo nhu cầu địa phương.

  Các sở giáo dục và đào tạo

  - Căn cứ công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch; hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo cấp quận/huyện, các nhà trường và trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm, nội dung bồi dưỡng phù hợp, bảo đảm các điều kiện thực tế và tổ chức triển khai việc bồi dưỡng cho giáo viên và CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên của địa phương;

  - Chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ cho các lớp tập huấn, báo cáo UBND tỉnh và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ phục vụ cho các lớp tập huấn.

  - Thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  6. Tài liệu bồi dưỡng

  - Tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng được sử dụng từ nguồn tài liệu các lớp tập huấn giáo viên cốt cán cấp tỉnh/thành phố do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong năm học 2009 - 2010, các tài liệu phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu liên quan triển khai trong năm học 2009 - 2010; Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ năm học, triển khai phong trào “Xây dựng trường học  thân thiện, học sinh tích cực”.- Khuyến khích các sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tư liệu bổ sung trong quá trình bồi dưỡng.

  7. Kinh phí

  Các địa phương sử dụng từ nguồn kinh phí chi cho đào tạo bồi dưỡng CBQL và giáo viên hàng năm được phân bổ theo kế hoạch để tổ chức các lớp bồi dưỡng.

  8. Chế độ báo cáo, kiểm tra

  Các sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch triển khai bồi dưỡng cho CBQL và giáo viên hè 2010 trong tháng 6/2010, báo cáo kết quả việc bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGD hè 2010 của tỉnh trong tháng 10/2009 về Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và CBQLCSGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt - Hà Nội. Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc qua số điện thoại: 0436230501; 0436230502 hoặc Email: nnan@moet.gov.vn">nnan@moet.gov.vn" htkthuy@moet.edu.vn">htkthuy@moet.edu.vn; qttphuong@moet.gov.vn">qttphuong@moet.gov.vn . 

    Nơi nhận:

  - Như trên (để thực hiện);

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng (để biết);

  - Vụ GD TH; Vụ GDTrH; Vụ GDTX, Cục CNTT; Cục KT&KĐCLGD; Viện KHGDVN; các dự án thuộc Bộ  (để p/h);

  - Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD.

             KT. BỘ TRƯỞNG

              THỨ TRƯỞNG 

                    Đã ký   

       Nguyễn Vinh Hiển

    

  Nhắn tin cho tác giả
  Phòng Giáo Dục @ 15:42 02/08/2010
  Số lượt xem: 810
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Truyện cười