Đồng hồ

My Pictures

AVSEQ31.flv

Xem Điểm Thi

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (PGD Mỹ Tú)

Điều tra ý kiến

Theo bạn để đẩy mạnh ứng dụng CNTT cần bắt đầu từ đâu?
Cán bộ quản lý
Giáo viên tin học
Giáo viên các bộ môn
Tất cả
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý Thầy Cô và các em Học sinh đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ tú

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Thông báo >

  Tuyên truyền phòng chống tội phạm năm học 2010-2011

   

   
    

   UBND HUYỆN MỸ TÚ

       PHÒNG GD&ĐT

  Số: 212/PGD&ĐT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Mỹ Tú, ngày 03  tháng 8 năm 2010

  V/v Tuyên truyền phòng chống tội phạm năm học 2010-2011  
       
   
  Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trong huyện.

   Thực hiện văn bản Số: 2037 /SGDĐT-GDTrH, ngày 26/7/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền, phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên năm 2010;

  Căn cứ vào chỉ thị số : 02/2010-CT ngày 20/7/2010 của UBND huyện Mỹ Tú và công văn số : 02/CV-BCĐCT.138 ngày 20/8/2010 của Ban chỉ đạo 138 về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội;

  Phòng Giáo dục – Đào tạo xây dựng chương trình hành động triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau đây:

  I. Mục đích yêu cầu:

  Nhằm chủ động đấu tranh ngăn ngừa tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh.

  II. Nội dung:

  1. Chủ động phối hợp với các cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban ngành có liên quan thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm trong Học sinh và Cán bộ Giáo viên; tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn chặn các hành vi mang hung khí vào trường học;

  2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Học sinh và Cán bộ Giáo viên nắm và có biện pháp phòng ngừa thích hợp;

  3. Phối hợp với lực lượng Công an của địa phương tuyên truyên về luật giao thông đường bộ, đường thủy thông qua các đợt sinh hoạt chính trị hè trong tháng 8/2010.

  4. Thường xuyên tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh thu hút học sinh và Cán bộ Giáo viên tham gia ;

  5. Kiểm tra chặc chẽ, có biên pháp xử lý nghiêm những học sinh và cả Cán bộ Giáo viên vi phạm luật giao thông; Tiếp tục Giáo dục về một số hành vi thể hiện Văn hóa giao thông đối với học sinh.

  III. Tổ chức thực hiện

  1. Phòng GD&ĐT có trách nhiệm :

  + Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan tuyên truyền về các nội dung nêu trên trong đợt sinh hoạt chính trị hè 2010.

  + Chuẩn bị các nội dung cần triển khai và Chỉ đạo các đơn vị tham gia đầy đủ.

  2. Ban Giám hiệu các trường có trách nhiệm :

  + Cử Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng do Phòng GD&ĐT tổ chức.

  + Xây dựng kế hoạch triển khai cho toàn thể học sinh và Cán bộ Giáo viên trong đơn vị.

  + Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện các nội dung nêu trên, gửi báo cáo về Phòng Giáo dục & Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo chương trình 138 của huyện, theo hai đợt:

  Đợt 1: trước ngày 22/8/2010;            Đợt 2: trước ngày 10/10/2010

    Nơi nhận:

  Như kính gởi (để thực hiện);

  Ban chỉ đạo 138 huyện (để báo cáo);

  Website của Phòng (để thông báo);

  Lưu: VT.

  TRƯỞNG PHÒNG

        (đã ký) 

  TRẦN CƠ VĨNH 


  Nhắn tin cho tác giả
  Phòng Giáo Dục @ 08:40 06/08/2010
  Số lượt xem: 831
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Truyện cười