Đồng hồ

My Pictures

AVSEQ31.flv

Xem Điểm Thi

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (PGD Mỹ Tú)

Điều tra ý kiến

Theo bạn để đẩy mạnh ứng dụng CNTT cần bắt đầu từ đâu?
Cán bộ quản lý
Giáo viên tin học
Giáo viên các bộ môn
Tất cả
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý Thầy Cô và các em Học sinh đến với website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ tú

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ke hoach cong tac pho bien, giao duc phap luat năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyên Phước Trang
  Ngày gửi: 10h:19' 22-03-2017
  Dung lượng: 60.0 KB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH MỸ PHƯỚC D Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số : /KH-MPD
  Mỹ Phước D, ngày 22 tháng 03 năm 2017

  KẾ HOẠCH
  CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017
  TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC D

  Thực hiện kế hoạch số 17/ KH-UBND ngày 23/03/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện qui ước năm 2017 trên địa bàn huyện Mỹ Tú.
  Căn cứ vào kế hoạch số 179/ KH-PGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trong các trường trực thuộc.
  Căn cứ tình hình của đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D xây dựng kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 cụ thể như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  1. Mục đích:
  Triển khai có hiệu quả các văn bản của Ba bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật ( Chỉ thị số 32-CT/TW ngafy09/12/2013; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBPLGD); các quyết định, Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về PBPLGD trong nhà trường.
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học Mỹ Phước D. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  2. Yêu cầu:
  - Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; qui định pháp luật về PBPLGD trong nhà trường.
  - Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của nhà trường.
  - Đảm bảo tính kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PBGDPL thời gian qua; đảm bảo sự liên tục và tính hệ thống của công tác PBGDPL.
  - Nội dung PBPLGD cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2017, Gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp Hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điiều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
  - Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn đạo đức và một số môn khác, bảo đảm sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học. Kết hợp giáo dục thông qua các môn học với các hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
  - Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn trong ngành giáo dục năm 2017.
  II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN
  1. Nội dung tập trung tuyên truyền
  - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quy định của Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới được ban hành, tập trung vào các văn bản như: Bộ luật Dân sự ( Sửa đổi) ; Luật tố tụng hành chính luật ngân sách Nhà nước; Luật trẻ em; Luật tiếp cận thông tin; Luật phí và lệ phí; Luật báo chí; Luật kế toán; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật điều ước quốc tế; Luật Thi hành án hành chính . . .
  - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh như: Phòng, chống tệ nạn xã hội; Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; Luật phòng, chống ma túy; Luật bảo vệ môi trường; luật chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo hiểm y tế; Luật hôn nhâ gia đình. . .
  - Phối hợp triển khai thực hiện đề án “ Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ( theo kế hoạch số 36
   
  Gửi ý kiến

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Truyện cười